Orvieto

Viaggio Nel Mondo
  • Guida in Italiano

Orvieto

Orvieto, Umbria
CC Andy Hay - Duomo di Orvieto

Orvieto is de levende getuigenis van waar de mens toe in staat is, wanneer hij met respect voor zijn omgeving opereert. De stad ligt precies halverwege Rome en Florence en trekt vanouds duizenden bezoekers die haar bouwwerken komen bewonderen.

De stad verheft zich, hoog en bruin, uitgegraven in het tufsteen, plotsklaps uit de vlakte van de Paglia rivier. Ze is als een eiland dat zich verheft uit een zee van olijfbomen, etruskische kunstvoorwerpen en middeleeuwse architektuur., Het verlopen van de tijd lijkt aan Orvieto voorbij te gaan.

De Dom van Orvieto, een van de grootste meesterwerken uit de Middeleeuwen, domineert heel de stad. Aan de realisering van de Dom droegen grote artiesten bij, zoals Andrea Pisano, Antonio Federighi en Lorenzo Maitani. De stad ontdekken betekent tegelijkertijd bijna drieduizend jaar geschiedenis aan zich voorbij laten gaan.

Orvieto doet u het gebruik van de auto vergeten. Het wooncentrum is er op berekend toegang te bieden aan de mens en niet aan voertuigen. Voor de laatste is er een ruime parkeergarage op het Campo della Fiera. Van hier kan men met een aantal liften en roltrappen, uitgehouwen in het tufsteen, in de middeleeuwse buurt komen.

Om het bijzondere panorama van de stad en haar omgeving pas goed tot zich te kunnen nemen dient men naar het hoogste deel van de Torre (Toren) del Moro te gaan, het hoogst gelegen punt in de stad. En daarna ontkomt men er niet aan om zich in de wirwar van straten, trappen en pleintjes te begeven om de stad te ontdekken.

Ongetwijfeld het belangrijkste bouwwerk in de stad is de Dom, maar er zijn nog veel meer zaken die een genot voor de ogen vormen: het etruskisch museum Claudio Faina; alle gebouwen in het bewoonde centrum, wiens karakter bepaald wordt doordat zij gebouwd zijn met zwart tufsteen; San Giovenale en de bijzondere put van de heilige Patrizio; het Soliano Paleis, dat jaren lang het museum van de Dom gehuisvest heeft; het Palazzo Papale (Pauselijk Paleis) met daarin het Nationaal Archeologisch Museum. Allemaal wondermooie zaken, samengebald binnen een gebied met een betrekkelijk geringe omvang, en zo in korte tijd te bezoeken, misschien met een onderbreking voor een korte rustpauze om de karakteristieke steunberen in de straatjes in ogenschouw te nemen.

De grotten en ondergrondse gewelven van Orvieto

Een bijzonderheid van Orvieto is dat bijna elk huis, elke winkel of magazijn zijn eigen grot heeft. De bewoners van Orvieto zijn er vanouds aan gewend om ook in de ondergrondse ruimtes te leven. Binnen de uitstulping waar de stad bovenop verrijst, bevindt zich een omvangrijk netwerk van uitgeholde ruimtes die zich beneden het stedelijk netwerk bevinden. De ruimtes zijn in de loop van zo'n 3000 jaar uitgegraven. De Gemeente Orvieto heeft een route uitgezet die het mogelijk maakt om onder begeleiding van gidsen deze fascinerende ondergrondse ruimtes te ontdekken en van dichtbij te bekijken.

Talloze grotten zijn geopend voor het publiek: in de gewelfde ruimtes en magazijnen worden voorraden van olie, wijn en granen bewaard; er zijn ook veel oude werk­ en schuilplaatsen in de rotsen die het fundament van de stad vormen; deze ruimtes roepen een wat geheimzinnige sfeer op binnen de stad.